“มทร.สุวรรณภูมิ”ดึงแม่ทัพด้านต้านทุจริต เตรียมเปิด”หลักสูตรนวัตกรรมการตรวจสอบภาครัฐเอกชน”

“มทร.สุวรรณภูมิ”ดึงแม่ทัพด้านต้านทุจริต เตรียมเปิด”หลักสูตรนวัตกรรมการตรวจสอบภาครัฐเอกชน”

ภาพ-ข่าว:บ.ก.อรกัญญา หลิมสัมพันธ์

               นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทรส.) ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการหลักสูตรนวัตกรรมการตรวจสอบภาครัฐและเอกชน เปิดเผยว่า สภามหาวิทยาลัย มทรส.ได้มอบนโยบายให้มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการหลักสูตรนวัตกรรมการตรวจสอบภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันชั้นนำที่เปิดการเรียนการสอน การอบรมสัมมนา การวิจัย และสร้างนวัตกรรมด้านการตรวจสอบภาครัฐและเอกชน เช่นเดียวกับ Nanjing Audit University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

              ทั้งนี้เพื่อผลิตบุคลากรด้านการตรวจสอบภาครัฐ ป้อนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานภาครัฐและประมาณ 70,000 กว่าแห่ง ที่ขาดแคลนผู้ตรวจสอบภาครัฐเป็นจำนวนมาก โดยคณะกรรมการชุดนี้มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น หลายท่าน อาทิ ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม เป็นที่ปรึกษา นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดิตผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน นายสมโภช โตรักษา อดีตผู้สื่อข่าวช่อง 7 สี ที่ทำงานด้านต่อต้านทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง นายสุทธิ สุทรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น รวมทั้งบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อมาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรนี้ ภายใต้คณะศิลปศาสตร์ ของ มทรส.
               นายธีรพล กล่าวต่อไปว่า ระยะเริ่มแรกการดำเนินการจะจัดให้มีการเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น จากนั้นจะพัฒนาเพื่อเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก โดยนำความเชี่ยวชาญของ มทรส.ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลมาช่วยในสร้างระบบการตรวจสอบ เพื่อให้ มทรส.เป็นสถาบันชั้นนำด้านการตรวจสอบภาครัฐและเอกชนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!