อุบลราชธานี-อบจ.ฯ มอบบ้านให้ประชาชน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

อุบลราชธานี-อบจ.ฯ มอบบ้านให้ประชาชน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

             วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 2 หลัง ในพื้นที่ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้ง 2 หลัง ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการปรับสภาพบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ส่งมอบเพื่อใช้อยู่อาศัยตามวัตถุประสงค์ต่อไป
               สำหรับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุบลราชธานี เป็นการร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อต้องการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยของผู้พิการและผู้สูงอายุฯ ให้มีความเหมาะสมมีความสะดวก ลดการเกิดอันตราย และป้องกันความเสี่ยงการเกิดความพิการซ้ำซ้อนให้คนพิการและผู้สูงอายุ ตลอดจนเพื่อลดอุปสรรคในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดภาวะการพึ่งพิงไม่เป็นภาระแก่ผู้ดูแลต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!