คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎรประชุมความเดือดร้อนและร้องเรียนของประชาชน

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎรประชุมความเดือดร้อนและร้องเรียนของประชาชน

ภาพ-ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

             วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมกรรมาธิการN 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา นายประมวล พงศ์ถาวราเดชประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ 18 เพื่อพิจารณาดังนี้ 1. พิจารณาเรื่องร้องเรียนขอคัดค้านการประกาศจัดตั้งเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม
             โดยได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 1) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช2) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง 3) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง4) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์5) ผู้ร้องเรียน (นายสุรศักดิ์ สิงคิวิบูลย์) กำนันตำบลแม่รำพึง 2. พิจารณาปัญหาการลักลอบนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศที่เกิดผลกระทบต่อมะพร้าวไทยอย่างรุนแรง โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้1) กรมวิชาการเกษตร 2) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร3) กรมการค้าภายใน4) กรมการค้าต่างประเทศและสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ 5) กรมศุลกากร

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!