นครนายก-ร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

นครนายก-ร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ภาพ-ข่าว:สมบัติ เนินใหม่/รัชชานนท์ เนินใหม่

              ที่เขาหล่น ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วยสำนักงานจังหวัดนครนายก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 จังหวัดปราจีนบุรี อบจ.นครนายก อบต.สาริกา ประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจสภาพพื้นที่เขาหล่น ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวเมืองรอง
              จากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดนครนายก(กรอ.จังหวัดนครนายก) ได้มีการเสนอเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกขึ้น และเพื่อให้การดำเนินการจัดการในเรื่องดังกล่าวให้เกิดผล จึงได้ลงพื้นที่สำรวจความเป็นไปได้เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือต่อไป จากนั้นได้เดินทางไปยังวัดเขานางบวช ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลสาริกา ซึ่งมีจุดเด่นมีรอยพระพุทธบาทจำลองประดิษฐานอยู่ภายในพระมณฑปบนยอดเขานางบวชสูงประมาณ 100 เมตร มีบันไดคอนกรีตจากเชิงเขาถึงมณฑป 227 ขั้นและมีงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาและยกระดับให้เป็นงานระดับจังหวัดต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!