ปราจีนบุรี-วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จัดโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพฯ

ปราจีนบุรี-วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จัดโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพฯ

ภาพ-ข่าว:สุพรรณี ศรีสุนทร
บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

          วันที่ 16-17 มีนาคม 2567 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี โดยว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (FIX IT – จิตอาสา) โดยมีการออกบริการซ่อม (REPAIR) , สร้าง (BUILD) , พัฒนา (TOP-UP) และอบรมหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง จำนวน 10 รายวิชา ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองร่วม ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีCATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!