ตราด-ประชุมทางธุรกิจ DIA ระหว่างบริษํททัวร์กัมพูชา-ไทย

ตราด-ประชุมทางธุรกิจ DIA ระหว่างบริษํททัวร์กัมพูชา-ไทย

ภาพ-ข่าว:พูลศักดิ์ บุญลอย

             เช้าวันนี้ (14 มีนาคม 2567 ) ที่โรงแรมปริ้นซ์อังกอร์ จังหวัดเสียมเรียบ สหราขอาณาจักรกัมพูชา เปิดการประชุม ทางธุรกิจDIA ระหว่างบริษัททัวร์กัมพูชา-ไทย การจับคู่ธุรกิจผู้ซื้อและผู้ขายในอาเซียน Top Table Sales 2024 ไทย-กัมพูขา มีนายทวน สินัน กล่าวให้การต้อนรับ โดยกิจกรรมดังกล่าวกลุ่มผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวจากประเทศไทยจำนวน 27ราย นำโดยนางวิยะดา ซวง อดีตนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจ ตราด รองประธานประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตราด และผู้ประกอบการโรงแรมที่พักและธุรกิจนำเที่ยวจังหวัดตราด พร้อมผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวจากเกาะช้าง จังหวัดตราด พัทยา กรุงเทมหานคร และต่างจังหวัดเข้าร่วมประชุม ร่วมกับผู้ประกอบการนำเที่ยว และนักธุรกิจโรงแรม ที่พัก บริษัทนำเที่ยวชาวกัมพูชา จำนวน 25ราย ในการจัดกิจกรรมการซื้อ การขายธุรกิจการท่องเที่ยว โดยมีการนัดหมายพบปะ แลกเปลี่ยนธุรกิจการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นช่วงๆละ 15นาที ก่อนจะหมุนเวียน พบปะแลกเปลี่ยนธุรกิจการค้าด้านการท่องเที่ยว จนครบทุกโต๊ะ
             ในการนำเสนอ การสนับสนุน ผู้สนับสนุนจะนำเสนอด้วยการเน้นผลิตภัณฑ์ บริการ และการมีส่วนร่วมของตนต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยใช้เวลาในการจัดกิจกกรรมแลกเปลี่ยน ธุรกิจการท่องเที่ยวรวมกว่า 5 ชั่วโมงด้วยกัน นางวิยะดา ซวง ในฐานะผู้ประสานงานโครงการ และผู้นำด้านธุรกิจการท่องเที่ยวจากจังหวัดตราด ประเทศไทย บอกว่าสหราชอาณาจักรกัมพูชา พัฒนาด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งเติบโตทางธุรกิจท่องเที่ยวอยากมากแบบก้าวกระโดด มีการพัฒนา ยกระดับสาธารณูปโภคด้านการท่องเที่ยว การบริการ ที่พัก แหล่งท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน โรงแรมที่พักสว่นใหญ่ในกรุงเสียมเรียบ เป็นโรงแรมระดับ 5-6 ดาว และมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้าพักจำนวนมาก จำนวนนักท่องเที่ยวของเสียมเรียบจะหนาแน่นกว่าเกาะช้าง และจังหวัดตราดมาก แม้การบริการการท่องเที่ยวจะมีราคาแพงก็ตาม ซึ่งคณะผุ้มาร่วมประชุมได้เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านโรงแรมที่พักระดับ6ดาว ของกรุงเสียมเรียบ พบว่า ทุกโรงแรมเน้นที่บรรยากาศภายในที่ร่มรื่น สวยงาม สะดวกสบาย และยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรมของกัมพูชาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ขณะเดียวกันก็นำความเป็นสากล ทันสมัยมาไว้รองรับการท่องเที่ยว โซนที่โรงแรมตั้งอยู่ จะอยู่กลางใจเมืองเสียมเรียบ มีถนนท่องเที่ยวยามค่ำคืนให้นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวและสัมผัสอย่างใกล้ชิด สะดวก สบาย และปลอดภัย
              ในเรื่องดังกล่าว นางวิยะดา ซวง ผู้นำธุรกิจท่องเที่ยวจากจังหวัดตราด บอกว่า ผลจากการประชุมในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างตราด-เกาะช้าง พัทยา ระยอง กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัดเรียบชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งจังหวัดตราด พบว่าเส้นทางจากเสียมเรียบไปตราด จะสามารถเดินทางจากกรุงเสียมเรียบ ผ่านจังหวัดศรีโสภณ ไปจุดผ่านแดนบ้านแหลม จังหวัดจันทบุรี และเข้าสู่จังหวัดตราด หรือไปจังหวัดจันทบุรี ระยอง พัทยา ชลบุรีได้สะดวก เส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางแล้ว ทั้ง 4เลนและ2เลน ซึ่งทีมงานจากตราด พัทยา และจังหวัดต่างๆ ได้เสนอขายการบริการการนำเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนที่พักและบรรยากาศการท่องเที่ยว ทั้งทะเลน้ำใส หาดทรายสีขาวและหมู่เกาะตลอดจนเมืองท่องเที่ยวต่างๆ
               โดยคาดว่าการประชุมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างประเทศในอาเซียนมากขึ้นต่อไป โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนที่เสียมเรียบแบบลองสเตย์ จะตัดสินใจเดินทางข้ามมาท่องเที่ยวพักผ่อนในจังหวัดตราด จันทบุรี ระยองพัทยา ชลบุรีและจังหวัดต่างๆมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่นางวิยะดา เป็นห่วงก็คือ สหราชอาณาจักรกัมพูชา มีการพัฒนาและก้าวหน้าทางด้านการบริการการท่องเที่ยวมากขึ้น เป็นสิ่งประเทศไทยและผู้ประกอบการท่องเที่ยวจะต้องหันมาพัฒนาการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเส้นทางการท่องเที่ยวให้สะดวก สบาย ปลอดภัย รับการท่องเที่ยวให้มากขึ้น ซึ่งหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและภาครัฐ จะต้องจัดงบประมาณในการผลักดันและพัฒนา โครงการท่องเที่ยวต่างๆให้มากขึ้น เพราะรายได้จากการท่องเที่ยวถือเป็นเม็ดเงินมหาศาลที่จะเข้าสู่ประเทศ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!