นครสวรรค์-“ลูกม่วงขาว”ชนะเลิศ”วิทยานิพนธ์เอเซีย”

นครสวรรค์-“ลูกม่วงขาว”ชนะเลิศ”วิทยานิพนธ์เอเซีย”

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

เด็กนครสวรรค์และเพื่อน นิสิตวิศวะ จุฬาฯสร้างชื่อ ชนะเลิศวิทยานิพนธ์ระดับเอเซีย พร้อมได้ทุนไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น 1 เดือน

             สืบเนื่องจากการประกวดวิทยานิพนธ์ในระดับเอเซีย ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทราบว่ามีการประกวดวิทยานิพนธ์ในระดับเอเซีย ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ส่ง ผลงานของนายนวพล เนื่องจำนงค์ และกลุ่มเพื่อน นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งเข้าร่วมการประกวด
             ทั้งนี้นิสิต คณะวิศวกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกคน จะต้องทำ วิทยานิพนธ์หรือ project ก่อนจบการศึกษา หลังจากได้นำเสนองาน และส่งงานที่ สาขาการสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการสำรวจ ได้ส่งผลงานนี้เข้าไปประกวดในระดับเอเชีย ปรากฏว่าผลงานของนายนวพล และเพื่อนได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 พร้อมได้ทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท และ ได้ไปศึกษาดูงานและฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนกรกฎาคม 2567 นี้เป็นเวลา 1 เดือน
              นายนวพล เนื่องจำนงค์ ชื่อเล่น “กิมเล้ง” เป็นคนนครสวรรค์ บิดาเสียชีวิตตั้งแต่เด็ก ส่วนมารดา ประกอบอาชีพเป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล ได้รับการอุปการะดูแล จากคุณปู่ถวิล และคุณย่าบุญเอื้อ เนื่องจำนงค์ เริ่มต้น การศึกษาที่ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อจากนั้น สอบเข้าศึกษาต่อชั้นม. 1 ที่โรงเรียนนครสวรรค์ โครงการดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก จนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

              สำหรับผลงานที่เคยสร้างชื่อได้แก่ การเข้าแข่งขันจินตคณิต ชนะเลิศระดับประเทศได้ที่ 1 ได้รับถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯขณะเรียนที่โรงเรียนอนุบาลนคสวรรค์ เข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ชนะเลิศที่ 1 ระดับประเทศ ในระหว่างเรียนที่โรงเรียนนครสวรรค์ หลังจากจบชั้น ม.6 นายนวพล เนื่องจำนงค์ สอบเข้าศึกษาต่อได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์รายงานตัวแล้วเปลี่ยนใจจึงลาออก
            ต่อมาสอบใหม่(ซิ่ว)ได้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ แต่ทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีข้อแม้ต้องเรียนก่อน 1 ปี จึงจะได้เรียน สาขาคอมพิวเตอร์ จึงขอลาออก แต่พอลาออกมาได้เพียงได้ 14 วัน ทาง ม.เกษตรศาสตร์เรียกตัว ให้เรียนสาขาคอมพิวเตอร์ช้างเผือก จึงเสียใจเสียใจเพราะลาออกก่อน ต่อจากนั้นมาสอบใหม่อีกครั้ง สอบได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาสำรวจ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัย ขณะเรียนอยู่ชั้นปี 4 และวันที่ 14 มีนาคม 2567 นายนวพล เนื่องจำนงค์ และเพี่อนอีกสามคนทำผลงานวิทยานิพนธ์ทางจุฬาลงกรณ์ฯ ส่งผลงานไปแข่งขันระดับเอเชียได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ของเอเชีย ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาทพร้อมได้ไปศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนกรกฎาคม 2567 เป็นเวลา 1 เดือน นับเป็นความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย และจังหวัดนครสวรรค์ ที่ลูกม่วงขาว ชาวนครสวรรค์สามารถสร้างชื่อให้กับประเทศไทยได้อีกครั้งหนึ่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!