ลำปาง-“เซ็นทรัล”รับพระราชทาน ใบประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญ

ลำปาง-“เซ็นทรัล”รับพระราชทาน ใบประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญ

ภาพ-ข่าว:พรปวีณ์

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลำปาง รับพระราชทาน ใบประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญ สำหรับหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2561-2565 ในส่วนภูมิภาค ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10

            ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี 2561-2565 ในส่วนภูมิภาค ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน
            ในการนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลำปาง ได้สนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย เป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ อย่างสม่ำเสมอนานกว่า 7 ปี รวมเป็นปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคเกินกว่า 1,177 หน่วย สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!