เชียงใหม่-อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุถึงยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์

เชียงใหม่-อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุถึงยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่วจังหวัดเชียงใหม่

              ขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย ได้เดินทางมาถึงยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะอินเดีย ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามขบวน
             โดยในเวลา 17.00 น. จังหวัดเชียงใหม่จะได้จัดริ้วขบวนอัญเชิญ โดยจัดเป็นขบวนเครื่องสักการะล้านนา ขบวนช่างฟ้อนพื้นเมือง ขบวนธงชาติไทย ธงชาติอินเดีย ธงธรรมจักร ธงฉัพพรรณรังสี ขบวนรถบุษบกประ ดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯ ขบวนเฉลิมพระเกียรติฯ เคลื่อนขบวนจากบริเวณประตูช้างค้ำมายังหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯ ขึ้นสู่มณฑปที่ประดิษฐานบนหอคำหลวง เพื่อให้ประชาชาได้สักการะในวันที่ 5-8 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!