นครปฐม-นายก อบจ.มอบเกียรติบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ

นครปฐม-นายก อบจ.มอบเกียรติบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ

ภาพ-ข่าว:บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

              ที่หอประชุม 100 ปี โรงเรียนราชินีบูรณะ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในงานส่งเสริมเกียรติยศศักดิ์ศรีครู “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” และโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและผู้บริหารมืออาชีพ สู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ PA
             โดยมี ดร.สุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เป็นผู้กล่าวรายงาน และว่าที่ร้อยตรีมนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประ สิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
            โอกาสนี้นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประธานในพิธี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่วิทยากรที่เข้าร่วมการเสวนา รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐมทั้ง 29 โรงเรียน จากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก รวมทั้งสิ้น 380 คน
            จากนั้นจึงต่อด้วยการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและผู้บริหารมืออาชีพให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขับเคลื่อนผลงานวิชาการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจภายในองค์กร รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพครูและผู้บริหารมืออาชีพสู่สมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ PA อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!