กาญจนบุรี-ผบ.ตร.ลงพื้นที่บูรณาการแก้ปัญหาเข้มงวดแนวชายแดน

กาญจนบุรี-ผบ.ตร.ลงพื้นที่บูรณาการแก้ปัญหาเข้มงวดแนวชายแดน

ภาพ-ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

                เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ.ที่ห้องประชุมแควแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางมาร่วมประชุม กับร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยฝ่ายความมั่นคงในจังหวัดกาญจนบุรี ตำรวจ ทหาร และส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามประเด็นสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ได้เชิญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าพบเพื่อสั่งการ ในประเด็นการปราบปรามยาเสพติด ไฟป่า การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ และการลักลอบขนของเถื่อนบริเวณชายแดน จ.กาญจนบุรี
                ด้าน พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวันนี้ เมื่อ ช่วงเวลา 11.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เข้าพบเพื่อหารือในการเร่งบูรณาการแก้ปัญหาพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 7 โดยเน้นย้ำ ให้เข้มงวดเรื่องตามแนวชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องการแก้ปัญหายาเสพติด-ของเถื่อน และการแก้หนี้นอกระบบ ในส่วนปัญหายาเสพติดจังหวัดกาญจน บุรีสกัดกั้นปัญหาได้ดี จากการร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครอง ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ไปร่วมบูรณาการ ร่วมกับ ทหาร ตำรวจ ตอนนี้ยาเสพติดได้เข้าสู่จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งตนเองต้องลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาดังกล่าว
                ในส่วนการลักลอบเผาป่า ต้องมีการประชาสัมพันธ์ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้ทราบถึงโทษทางกฎหมายก่อนและประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการแก้ปัญหาการกำจัดเศษวัชพืชซึ่งอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชน ซึ่งก่อนมาประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ให้ เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่ป่าของจังหวัดกาญจนบุรีแล้วพบจุดไฟป่า 3 จุด ลดลงจากรายงานก่อนหน้านี้ ส่วนเรื่องหนี้นอกระบบก็อยากให้ประชาชนมาลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ ซึ่งจะปิดระบบ ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งทางตำรวจก็ต้องทำรายงานเสนอให้ท่านนายกรัฐมนตรีรับทราบ และการมาลงพื้นที่ในวันนี้ตนเองไม่ได้มาสั่งการ แต่มาลงพื้นที่เพื่อมากำชับการปฏิบัติหน้าที่ และขอให้ทุกฝ่ายทำงานของตัวเองอย่างเต็มที่ทั้ง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ได้วางแผนและแนวทางในการทำงานได้ดีแล้ว
                  ส่วนด้าน ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้ข้อมูลการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆของจังหวัดให้ พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ทราบถึงการทำงานของจังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะประเด็นเรื่องแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราเถื่อน ที่เข้ามาทาง อำเภอสังขละบุรี ได้ให้หน่วยงานฝ่ายความมั่นคง ทั้งทหาร ตำรวจ และหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งจุดตรวจร่วมกันไม่ให้มีการขนยางพาราจากต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และต่อไปการขนส่งสิ้นค้าข้ามแดนจะให้ใช้เส้นทางบ้านพุน้ำร้อนที่มีทางที่เหมาะสมมากกว่าด่านพระเจดีย์สามองค์ที่เป็นเส้นทางสัญจรของประชาชนในพื้นที่และเส้นทางการท่องเที่ยว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!