บุรีรัมย์-จัดกิจกรรมจิตอาสารวมพลังทำความดี พัฒนาห้วยชุมเห็ด

บุรีรัมย์-จัดกิจกรรมจิตอาสารวมพลังทำความดี พัฒนาห้วยชุมเห็ด

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

               วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายปิยะ ปิจนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานนำคณะจิตอาสาพระราชทาน 904 และประชาชนจิตอาสา จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันสำคัญของชาติวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการร่วมกันกำจัดผักตบชวา เศษวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูลำห้วยชุมเห็ด ในหมู่บ้านออมทรัพย์พาวิลเลี่ยน หมู่ที่ 4 บ้านตราดตรวน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
                 เป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริ ในการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด โดยหวังว่าในอนาคตจะทำให้ลำห้วยชุมเห็ดแห่งนี้กลับมามีสภาพที่สะอาด สวยงาม กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ 2 ริมฝั่งลำห้วย และชุมชนใกล้เคียง โดยได้ร่วมกันพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2576 นี้ เป็นโครงการพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 อีกด้วย
                 สำหรับโครงการพัฒนาลำห้วยชุมเห็ด เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นั้น ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามความยาวของลำห้วยที่ไหลผ่าน 4 หมู่บ้าน ในตำบลชุมเห็ด คือ หมู่ที่ 11 บ้านชุมทอง, หมู่ที่ 17 บ้านชุมเห็ด, หมู่ที่ 4 บ้านตราดตรวน และหมู่ที่ 8 บ้านหนองม่วง ได้ร่วมกันกำจัดวัชพืช การขุดลอกลำห้วยที่ตื้นเขิน ให้สายน้ำไหลผ่านได้สะดวก แหล่งน้ำสะอาด ที่ โดยการพัฒนามีโครงการฯประกอยด้วย การสร้างกำแพงคันดินรอบลำห้วย การก่อสร้างถนนรอบลำห้วย การปรับภูมิทัศน์จัดสวนหย่อม การวางท่อระบายน้ำ/บ่อพักน้ำเสีย และการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!