ลำปาง-คณะทำงานด้านกิจการพลเรือนตรวจความพร้อมและประเมินผลหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของ ทบ.

ลำปาง-คณะทำงานด้านกิจการพลเรือนตรวจความพร้อมและประเมินผลหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของ ทบ.

ภาพ-ข่าว:พรปวีณ์ สุรินทร์มงคล

                 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. พลโท อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจความพร้อมและประเมินผลหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของ ทบ.ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ประจำปี 2567 ณ มณฑลทหารบกที่ 32 ในการนี้ได้สักการะอนุสาวรีย์จอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี และได้เข้าพบ พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมหารือและรับฟังแนวทางการปฏิบัติด้านการบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย ณ ห้องรับรอง อาคารกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ต่อจากนั้นเดินทางไปตรวจความพร้อมและประเมินผลหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ณ บริเวณสนามหน้ากองบังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ซึ่งหน่วยได้จัดเตรียมความพร้อมจำนวน 2 ชุดปฏิบัติการ
                 ได้แก่ ชุดกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 32 และ ชุดกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ทั้งนี้เป็นการผนึกกำลังของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปางประกอบด้วย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 , กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 , กองร้อยทหารช่างที่ 4 กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ,ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.32 ,โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี และ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 เพื่อเตรียม ความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุม 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง ทั้งด้านการจัดกำลัง ด้านยุทโธปกรณ์ รวมทั้งประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานเกี่ยวข้องหากเกิดภัยพิบัติตามขั้นตอนให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและร่างกาย ตลอดทั้งกำลังพลผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย
                  ต่อจากนั้นได้ชมการสาธิตการใช้เครื่องเป่าลมเก็บใบไม้/ทำแนวกันไฟ ของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ซึ่งเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควันและลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพื้น ที่จังหวัดลำปาง และชมสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสูง จากกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 พร้อมให้กำลังใจกำลังพลของหน่วย และให้ร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่ากองทัพบกและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการบรรเทาสาธารณภัย มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและจะเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ซึ่งมีกำลังพลจำนวน 2 กองร้อยชุดปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 300 นาย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!