บุรีรัมย์-อำเภอพุทไธสง จัดงานประเพณีวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีต 12 คอง 14)

บุรีรัมย์-อำเภอพุทไธสง จัดงานประเพณีวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีต 12 คอง 14)

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

              เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.30 น. ที่ เวทีกลางบึงสระบัว ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีต 12 คอง 14) ประจำปี 2567
             โดยมี นายนิพัฒน์ ปรีศิริ นายอำเภอพุทไธสง หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ นายอำเภอคูเมือง นายอำเภอแคนดง นายอำเภอบ้านด่าน นายอำเภอนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเอกชน ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
             นายนิพัฒน์ ปรีศิริ นายอำเภอพุทไธสง กล่าวว่า การจัดงานงานประเพณีวิถีอีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (ฮีต 12 คอง 14) ประจำปี 2567 อำเภอพุทไธสง เพื่อสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และของดีชาวอำเภอพุทไธสง การจัดนิทรรศการประเพณีวิถีอีสาน 12 เดือน หรือฮีต 12 คอง 14 การจัดขบวนแห่ประเพณีวิถีอีสาน การประกวดร้องเพลง การประกวดแข่งขันส้มตำลีลา การประกวดสาวผู้ดีอีสาน การเดินแบบผ้าไหมการกุศลภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย และการออกร้านผลิตภัณฑ์ OTOP ร้านค้าของดีประจำชุมชน
               ทั้งนี้ อำเภอพุทไธสง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกันจัดขึ้นจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2567 ขอเชิญชวน ชาวบุรีรัมย์ และนักท่องเที่ยว ร่วม ชม ชิม ช้อป สินค้าและบรรยากาศ ด้วยความอบอุ่น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!