ประจวบคีรีขันธ์-สวทช.จัดอบรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน

ประจวบคีรีขันธ์-สวทช.จัดอบรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน

ภาพ-ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

               เมื่อวันที่ 19 กุมถาพันธุ์ 2567 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย นางรังสิมา ตัณฑเลขา ผอ.โปรแกรมอาวุโส สวทช. นำคณะนักวิจัยจาก สวทช. จัดประชุม“การให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งและสร้างเครือข่ายภาคประชาชน“ ให้กับประชาชนในพื้นทึ่ อ.สามร้อยยอด และผูัที่สนใจโดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 170 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายบัญชา เสือเหลือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงเป็นประธานเปิดการประชุมและร่วมและเปลี่ยนตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน
                นางรังสิมา เปิดเผยว่า กิจกรรมในวันนี้ ทางสวทช.จัดขึ้นเพื่อให้ภาคประชาชนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนสภาพปัญหาและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ชายหาดของจังหว้ดประจวบ คีรีขันธ์ ตลอดจนการให้ความรู้ถึงวิธีการตลอดจนแนวทางการป้องกันการกัดเซาะชายหาดที่มีอยู่หลายมาตรการ ตลอดจนวิธีการจัดการปัญหาทึ่มึหลายระดับ และทึ่สำคัญประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดย ตรงหากมีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งจะสะท้อนปัญหาอันจะนำสู่การแก้ไขได้เหมาะสมกับพื้นที่มากที่สุด
               นอกจากนนี้ทาง สวทช. ยังได้ลงพื้นที่หาดหัวโขน ใน อ.สามร้อยยอด เพื่อสำรวจสภาพชายหาดและทำการเก็บข้อมูลหลังจากที่ทาง สวมช.ได้มีการทดสอบติดตั้งนวัตกรรมไม้โกงกางเทียมเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและรากไม้เทียมเพื่อเร่งการตกตะกอน หรือซีออส เมื่อ 2 ปีที่แล้ว โดยนวัตกรรมดังกล่าวทาง สวทช. มีส่วนในการออกแบบ-วิจัยร่วมกับหลายหน่วยงาน อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.เกษตรศาสจร์, กรมเจัาท่า เป็นตัน ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายหาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!