ปทุมธานี-ทต.บ้านกลาง ทำตามคำสั่งมหาดไทยใส่เสื้อเหลืองทุกวันจันทร์

ปทุมธานี-ทต.บ้านกลาง ทำตามคำสั่งมหาดไทยใส่เสื้อเหลืองทุกวันจันทร์

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดปทุมธานี

                วันที่ 19 ก.พ. 2567 ทางกระทรวงมหาดไทยได้ออกหนังสือส่งถึงผู้ว่าทุกจังหวัดโดยระบุ เรื่อง การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ แทนการแต่งกายปกติในทุกวันจันทร์ที่เป็นวันทำการ รวมทั้งในวันหรือในโอกาสอื่นที่เหมาะสม ขอความร่วมมือและเชิญชวนให้องค์กร หน่วยงาน ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีด้วยการแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เหมาะสม ถูกต้อง โดยพร้อมเพรียงกันด้วย เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
              เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทยจึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้ 1.ขอความร่วมมือบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย แต่งกายเสื้อผ้าไทยสีเหลืองประดับ เข็มที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 หรือประดับตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติฯ (กรณีไม่มีเข็มที่ระลึกพระราชพิธีฯ หรือตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทยสีเหลือง) แทนการแต่งกายปกติ ในทุกวันจันทร์ที่เป็นวันทำการ รวมทั้งในวัน หรือในโอกาสอื่นที่เหมาะสม และแต่งกายเครื่องแบบกากีคอพับ ในทุกวันอังคารที่เป็นวันทำการ 2. เชิญชวนให้องค์กร หน่วยงาน ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วนร่วมน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีด้วยการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทยสีเหลือง หรือเสื้อสีเหลือง ที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เหมาะสม ถูกต้อง โดยพร้อมเพรียงกัน 3. แจ้งอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2
             โดยเช้านี้เวลา 09.00 น. ทางเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดปทุมธานี นำโดย นายปัญญา นพขำ นายกเทศมนตรี นายสุทิน นพขำ รองนายกเทศมนตรี พ.ต.ท.วินัย จตุรภัทร รองนายกเทศมนตรี นายสายัณ นพขำ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายดิตถกร มงคลปทุมรัตน์ เลขานายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลางตั้งแถวโดยพร้อมเรียงกัน ณ บริเวณเสาธงด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกัน ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา ทั้งหมดได้ใส่เสื้อสีเหลืองเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เหมาะสม ถูกต้อง โดยพร้อมเพรียงกัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!