กาญจนบุรี-จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2567 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่

กาญจนบุรี-จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2567 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่

ภาพ-ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

                เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ.ห้องโถงศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2567 พระราช ทานสำหรับความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และนายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีฯ
              ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้จัดพิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2567 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ให้แก่กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 ณ ห้องรับรองของเลขาธิการพระราชวัง อาคารสำนักพระราชวัง หน่วยราชการในพระองค์ 904 โดยมี พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธาน เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการมอบปฏิทินหลวงฯ ให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 1 เล่ม และข้าราชการในจังหวัด จำนวน 2 เล่ม
            สำหรับปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2567 เป็นสมุดปกหนังสีเหลือง อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ มีตราพระปรมาภิไธยย่อ วปร. ระบุข้อความ “ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2567 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่” รวมมีเนื้อหา อาทิ พระราชปณิธาน ปีและศักราชทางจันทรคตินิยมอย่างไทย กาลโยค ประกาศสงกรานต์ วันกำหนดการ วันหยุดราชการประจำปี การชักและประดับธงชาติในวันสำคัญ วันพระราชสมภพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินีนาถ และวันสำคัญของประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย และวันสำคัญทางศาสนา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!