เชียงใหม่-จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เชียงใหม่-จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดเชียงใหม่

            ไทยเบฟ และภาคีเครือข่าย จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีไฟป่าและหมอกควัน โดยใช้หลักการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานการดำเนินงาน พร้อมมอบสิ่งของและอุปกรณ์สำหรับให้แก่เจ้าหน้าที่สำหรับใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ดับไฟป่า
             วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชิงดอย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอดอยสะเก็ด ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิผืนป่าในใจเรา มูลนิธิพลังน้ำใจไทย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีไฟป่าและหมอกควัน โดยใช้หลักการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Managemant : CBDRM) เป็นแนวทางการดำเนินงาน โดยกลุ่มเป้าหมาย
              ประกอบไปด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จิตอาสา และประชาชนทั่วไป โดยมี นายมนัส คำต่าย ผู้ช่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ และได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ประธานกรรมการโครงการบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมมอบสิ่งของและอุปกรณ์สำหรับให้แก่เจ้าหน้าที่สำหรับใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ดับไฟป่าต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!