ร้อยเอ็ด-“มทบ.27″จัดกำลังพลชุดช่าง ช่วยเหลือสร้างบ้านให้กับราษฎรผู้ไร้ที่อยู่อาศัย

ร้อยเอ็ด-“มทบ.27″จัดกำลังพลชุดช่าง ช่วยเหลือสร้างบ้านให้กับราษฎรผู้ไร้ที่อยู่อาศัย

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

               เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 พลตรี ประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ ฝ่ายยุทธโยธา มณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพลชุดช่างพร้อมอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือสร้างบ้านให้กับ นางแพรวประกาย วินทะไชย ราษฎรที่ไร้ที่อยู่อาศัย
             ซึ่งมูลนิธิพระมหาอุดร โดยท่านพระครูมหาธรรมบาลมุนี (พระมหาอุดร) เจ้าอาวาสวัดบ้านอ้น ตำบลดงลาน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เมตตาให้ความช่วยเหลืออนุเคราะห์วัสดุในการก่อสร้างบ้าน โดย กำลังพลชุดช่าง ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นมาจนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนให้มีที่พักอาศัยที่มั่นคงถาวรและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!