นครสวรรค์-ฝ่ายบริหาร อสม.นำทีมเข้าสวัสดีปีใหม่นายก อบจ.พร้อมหารืองาน อสม. เตรียมจัดสรร อสม.ต่อครัวเรือน

นครสวรรค์-ฝ่ายบริหาร อสม.นำทีมเข้าสวัสดีปีใหม่นายก อบจ.พร้อมหารืองาน อสม. เตรียมจัดสรร อสม.ต่อครัวเรือน

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

              เมื่อเวลา 15:00 น วันที่ 15 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายณภัทร สื่อสุนทรานนท์ รองปลัดอบจ.นครสวรรค์ ให้การต้อนรับ นายอดิศักดิ์ กองทรง ประธานชมรมอสม.นครสวรรค์ นายเหรียญ บุญสำลี และคณะกรรมการ อสม. ที่เดินทางเข้ามาสวัสดีปีใหม่ พร้อมทั้งปรึกษาหารือเรื่องการทำงานของ อสม.
               โดยในการดูแลประชาชนในพื้นที่ ค่อนข้างมีปัญหามากพอสมควรเพราะอสม.แต่ละคน รับผิดชอบดูแลประชาชนเป็นจำนวนมาก จึงมีความคิดที่จะมีการจัดสรรจำนวนครัวเรือนต่ออสม. ให้เป็นเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน เพื่อความสะดวกและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ไม่มากจนเกินไป
              ขณะเดียวกัน อาจจะต้องมีการดูแลในเรื่องของสวัสดิการของอสม.ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ควรมีการดูแลช่วยเหลือให้มากกว่าที่เป็นอยู่ โดยให้ทางชมรมประสานกับสมาคมอสม. ปรึกษาหารือร่วมกัน แล้วนำเสนอต่อรัฐบาล ซึ่งอาจจะต้องมีการแก้ไขระเบียบบางเรื่อง ให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ซึ่งจำนวนอสม.เริ่มลดลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากการประเมินผลที่ผ่านมา มีอสม.บางส่วนที่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำ ควรต้องมีการพิจารณาจำนวนครัวเรือนกับอสม.แต่ละคน ทำเป็นกรอบและมีเกณฑ์การประเมิน พร้อมมีการรับรองผลงาน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และควรมีการประสานงาน พร้อมขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สสส. รพ.สต. สปสช. เทศบาล และ อบจ.และะต่อดวยคณะของนางพัฒนรี ธนะพิมพ์เมธา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครสวรรค์และประธานคณะขับเคลื่อนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครสวรรค์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!