นครสวรรค์-นายก อบจ.นำคณะเดินสายมอบทุนการศึกษา ณ รร.บึงบอระเพ็ดวิทยา รวม 38 ทุน

นครสวรรค์-นายก อบจ.นำคณะเดินสายมอบทุนการศึกษา ณ รร.บึงบอระเพ็ดวิทยา รวม 38 ทุน

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อบจ. คณะสมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์ ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายก อบต.พระนอน คณะผู้บริหาร อบต.พระนอน เดินทางไปมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
             ตามโครง การให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส จำนวน 38 ทุน ได้แก่ โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา จำนวน 32 ทุน แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 13 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 19 ทุน โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม จำนวน 6 ทุน แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ทุน
             พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวให้โอวาสแก่นักเรียนว่า “พวกเราต้องเริ่มวางแผนเป้าหมายในชีวิตไว้ได้แล้ว อาชีพที่เราทำได้จริง ไม่ต้องเหมือนคนอื่น ต้องดูความสามารถและศักยภาพของตัวเรา จงเลือกเส้นทางที่เราถนัด ใช้ชีวิตให้ทุกข์น้อยที่สุดและมีความสุขมากที่สุด ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรา“
            สำหรับการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในครั้งนี้ เป็นการมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 387 ทุน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!