กระบี่-อบต.ปกาสัย เปิดอบรมสร้างเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ ป้องกันอาญชกรรมทางเทคโนโลยี

กระบี่-อบต.ปกาสัย เปิดอบรมสร้างเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์ ป้องกันอาญชกรรมทางเทคโนโลยี

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดกระบี่

               วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมศรีปกาสัย ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ นายสมโภช บุตรเผียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีนายถิรพิรัชย์ หัสรินทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย กล่าวรายงาน และมีสมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน คณะครู บุคลากรโรง เรียนในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม ) ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ กว่า 50 คน
                นายสมโภชน์ บุตรเผียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับรู้ เข้าใจและมีทักษะด้านการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล นับตั้งแต่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น การใช้เทคโนโลยีเป็นไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งแน่นอนย่อมต้องมีทั้งคุณและโทษ ดังนั้น การประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ให้สามารถรู้เท่าทันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ รวมถึงเพื่อให้เกิดเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพิ่มช่องทางการสื่อสารด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
                สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิ พ.ต.ท.อสวรรธน์ ศิระเวรินทร์ สว.กก.1 กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 5 ให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ,นางสาวธัญพร พึ่งเนตร อดีต ข้าราชการศาลยุติธรรม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ ประธานชมรมสื่อดิจิทัลจังหวัดกระบี่ บรรยายเรื่องเท่าทันสื่อออนไลน์ , นางสาวณัฐมน ไชยศิริ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สวท.กระบี่ บรรยายเรื่องแนวทางการก้าวสู่การเป็นพิธีกร , นางสาวโรจนา บุญชูวงศ์ นายสถานีวิทยุ อสมท จังหวัดกระบี่ บรรยายเรื่อง เทคนิคและวิธีการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และสิบเอกจิตวีร์ บุหิรัญ ร.15 พัน 1 บรรยายเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!