“เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ”ยื่นหนังสือ ผบ.ตร.ขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายเมาไม่ขับ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอออล์ และคุ้มครองเด็ก อย่าจริงจัง

“เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ”ยื่นหนังสือ ผบ.ตร.ขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายเมาไม่ขับ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอออล์ และคุ้มครองเด็ก อย่าจริงจัง

ภาพ-ข่าว:อรกัญญา หลิมสัมพันธ์

              “เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ”ได้ให้การสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์ที่เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับได้ทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ทั่วประเทศมาอย่างยาวนาน ปัญหาที่พบในปัจจุบันคือการเสียชีวิตและบาดเจ็บของเด็กเยาวชนจากอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซ้ำเด็กเยาวชนที่เสียชีวิตจะพบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย ทั้งนี้ตามกฎหมายเด็กเยาวชนที่อายุต่ำว่า 20 ปีไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบริโภคได้
                  จากการเฝ้าติดตามสภาพดังกล่าวพบว่าเมื่อเกิดกรณีมีเด็กเยาวชนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ กลุ่มบุคคล ทางถนนและตรวจพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีการสืบสวนขยายผลหาตัวบุคคล นิติบุคคล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือชักชวนให้กับเด็กเยาวชนที่เสียชีวิตเหล่านั้นทั้งทางตรง ทางอ้อม เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกฎหมายคุ้มครองเด็กทำให้บุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล ที่กระทำความผิด ไม่เกรงกล้วกฎหมาย แสวงหาผลประโยชน์บนคราบน้ำตาของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชีวิตของเด็กเยาวชนผู้บริสุทธิ์
                 ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว”เครีอข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ”จึงมีหนังสือมายังท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ท่านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ สุขวิมล ขอให้มีการบังกับใช้กฎหมายเมาไม่ขับ , กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอออล์ , และกฎหมายคุ้มครองเด็ก ดังนี้ 1. ขอให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการไปยังสถานีตำรวจทั่วประเทศให้บังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกฎหมายคุ้มครองเด็กอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมไม่มีข้อยกเว้นเนื่องจากปัจจุบันมีกลุ่มบุคคลนิติบุคคลแสวงหาผลประโยชน์กับเด็กเยาวชน โดยเฉพาะการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กอายุต่ำว่า 20 ปี ถือเป็นสารตั้งต้น ให้เกิดปัญหาอาชญากรรม การล่วงละเมิดทางเพศ การทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุตามมา เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ จึงขอเรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมาย 2 ฉบับนี้ กับบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล อย่างจริงจัง เพื่ออนาคตของลูกหลาน
                 2. กรณีปรากฏการณ์มีเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนและตรวจพบมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายขอให้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการไปยังพนักงานสอบสวนทั่วประเทศต้องทำการสอบสวนหาบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล ที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กจนนำไปสู่โศกนา ฎกรรมของชีวิต นำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกฎหมายคุ้มครองเด็กอย่างจริงจังและตรงไปตรงมาโดยไม่เห็นแก่หน้าใคร 3. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจวัดแอลกอออล์ผู้ขับขี่รถ โดยให้ถือเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการพิจารณาก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยและการแสวงหาผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ
                 จึงขอเรียกร้องให้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการไปยังพนักงานสอบสวนทั่วประเทศ กรณีเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บต้องมีการตรวจแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกรายโดยไม่มีข้อยกเว้นและถ้าผู้ขับขี่รายใดปฏิเสธ กฎหมายได้มีการแก้ไขแล้วให้สันนิษฐานว่าผู้ขับขี่รายนั้นเมาแล้วขับ ทำสำนวนส่งฟ้องต่อศาลได้ในทันที

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!