อุตรดิตถ์-จดทะเบียนสมรส“สักใหญ่เป็นพยาน รักเรายืนนาน ที่น้ำปาด”

อุตรดิตถ์-จดทะเบียนสมรส“สักใหญ่เป็นพยาน รักเรายืนนาน ที่น้ำปาด”

ภาพ-ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์

              เมื่อเวลา 09.50 น. ของวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ นายวัลลภ หรั่งเพชร นายอำเภอน้ำปาด นายคณิตธวัช บำรุงรัตน์ ปลัดอาวุโส นายเกิดพงษ์ โยหงษ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสักใหญ่ พ.ต.อ.อัครเดชนินธร ทวีสินวัฒนเดชา ผกก.สภ.น้ำปาด นายชื้น วันเกลี้ยง นายก อบต.น้ำไคร้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผวจ. อุตรดิตถ์ เดินทางมาเป็นประธานในการจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันแห่งความรัก “สักใหญ่เป็นพยาน รักเรายืนนาน ที่น้ำปาด”
                 นายอำเภอน้ำปาด กล่าวว่า ต้นสักใหญ่ “มเหสักข์” เป็นต้นสักที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีอายุมากกว่า 1,500 ปี ขนาดลำต้นมีเส้นรอบวง 10.22 เมตร ความสูง 38.50 เมตร อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ซึ่งพบเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2470 มีอายุมากกว่า 1,500 ปี การบำรุงรักษาต้นสักใหญ่ ตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรต้นสักใหญ่เมื่อวันที่ 14 ม.ค.41 ที่ผ่านมาว่า “ให้บำรุงดูแลรักษาต้นสักใหญ่ ให้มีอายุยืนนานที่สุดเท่าที่จะทำได้”
              หลังจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จทอดพระเนตรต้นสักใหญ่ ต่อมาจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “มเหสักข์” หมายถึงเทวดาผู้ใหญ่ ไว้เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 เพื่อความเป็นสิริมงคลจวบจนปัจจุบัน
               สำหรับกิจกรรมจดทะเบียนสมรสใต้ต้น “มเหสักข์” ได้รับความร่วมมือจากอุทยานแห่งชาติสักใหญ่ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่น ท้องที่ อำเภอน้ำปาด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว เปลี่ยนจากคู่รักเป็นคู่สมรส ส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตคู่ในการตระหนักสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายจากการจดทะเบียนสมรสและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอน้ำปาด
โดยเฉพาะ “มเหสักข์” สักใหญ่ ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนและในท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ในการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีคู่สมรสที่จูงมือกันมาจดทะเบียนสมรส 10 คู่ โดยคู่แรกคือนายธีรวัฒน์ ศิริมา กับ น.ส.จีราวรรณ เกิด
สวัสดิ์มงคล
               หลังจากนายนพฤทธิ์ รอง ผวจ.เปิดกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการจดทะเบียนสมรสแล้วได้มอบของที่ระลึกพร้อมถ่ายภาพร่วมกับคู่รักที่เดินทางมาจดทะเบียนสมรสในงานวันกิจกรรมนี้อีกทั้งทาง นายนพฤทธิ์ รอง ผวจ.นายวัลลภ นายอำเภอน้ำปาดตลอดจนผู้ที่จูงมือกันมาจดทะเบียนสมรสยังได้ร่วมกันปลูกต้นสักภายในพื้นที่อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!