เชียงใหม่-ปลัด มท.ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่ อ.แม่ริม 

เชียงใหม่-ปลัด มท.ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่ อ.แม่ริม 

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดเชียงใหม่

              ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำฝายชะลอน้ำ เผยเตรียมสร้างให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ฤดูฝน เพื่อสนองแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ฟื้นฟูแหล่งน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ สร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชน
              วันนี้ (12 ก.พ. 67) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้เดินทางมายังที่ว่าการอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าการสำรวจพื้นที่จัดทำฝ่ายชะลอน้ำสนับ สนุนคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
               โดยการจัดทำฝายชะลอน้ำสนับสนุนคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมาได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและลงพื้นที่สำรวจบริเวณลำน้ำแม่สา ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการดำเนินงาน เสนอรายละเอียดโครงการเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่จัดทำโครงการดังกล่าวต่อหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ซึ่งหากได้รับการอนุญาตแล้ว อำเภอแม่ริมจะได้จัดทำแผนบัญชีมอบหมายภารกิจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำฝายชะลอน้ำ ทั้งลำน้ำสาขาย่อยและหมู่บ้าน จำนวน 603 ฝาย ต่อไป
              จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้ลงพื้นที่สำรวจการเตรียมความพร้อมการจัดทำฝ่ายชะลอน้ำในพื้นที่โครงการเกษตรวิชญา ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับเปิดเผยว่า ขณะนี้อำเภอแม่ริมได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำฝายชะลอน้ำแล้ว โดยจะเริ่มดำเนินการภายในเร็วๆ นี้ และวางเป้าหมายดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝน เพื่อสนองแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ สร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชน และยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!