อยุธยา-ประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ครั้งที่ 2

อยุธยา-ประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ครั้งที่ 2

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

               เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2567 เพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมอบแนวทางในการดำเนินโครงการของเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ให้เป็นไปตามพันธกิจของสภากาชาดไทย โดยมี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ร่วมประชุมในครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!