สิงห์บุรี-สพป.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ สนามสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สิงห์บุรี-สพป.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ สนามสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

                  วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางสาวเรนิษรา ภู่อ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นางสาวณฐมน ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายพงศ์ณภัทร ดีดพิณ นาวสาวศรัญญา เมืองขวา และนางนายเกริกชัย อุทัย ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                  พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Educational Test) ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา และโรงเรียนอนุบาลบางระจัน
                  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 สนามสอบ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 9 สนามสอบ รวมทั้งสิ้น จำนวน 21 สนามสอบ ในการนี้ได้ติดตามความเรียบร้อยการดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามกฎระเบียบตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (องค์การมหาชน) สทศ. กำหนด ด้วยความโปร่งใส โดยมีประธานสนามสอบ คณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!