สิงห์บุรี-นำตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านฯเข้าเยี่ยมชมรัฐสภา

สิงห์บุรี-นำตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านฯเข้าเยี่ยมชมรัฐสภา

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

               วันนี้( 7 กุมภาพันธ์ 2567 )นายเชนทร์ คนชาน ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านบางพระนอน ม.1 ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี ได้นำตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านทั้งในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิและในส่วนของคนรุ่นใหม่จำนวน 9 ท่าน เข้าเยี่ยมชมรัฐสภา ทั้งในส่วนของพิพิธภัณฑ์รัฐสภา ห้องทำงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและห้องประชุมรัฐสภาในช่วงที่มีการประชุมอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
               เพื่อเป็นการปลูกฝังเรียนรู้รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อนำมาถ่ายทอดและปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน โดยมีนายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสิงห์บุรี นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคท้องที่ไทย และตัวแทนจากคณะกรรมธิการปกครองสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!