บุรีรัมย์-สหกรณ์จังหวัดฯกระจายผลผลิตส้มสายน้ำผึ้ง จากเชียงใหม่ สู่ผู้บริโภค

บุรีรัมย์-สหกรณ์จังหวัดฯกระจายผลผลิตส้มสายน้ำผึ้ง จากเชียงใหม่ สู่ผู้บริโภค

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

               สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ เชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดกับสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด จ.เชียงใหม่ นำส้มสายน้ำผึ้งของสมาชิกสหกรณ์ มาจำหน่ายสู่ผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อช่วยเหลือสมาชิก และเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรระหว่างขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคเหนือ และเพิ่มช่องทางด้านการตลาดสินค้าเกษตรให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งการเพิ่มปริมาณธุรกิจของสหกรณ์
              เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตส้มสายน้ำผึ้งจากสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด จ.เชียงใหม่ ที่เป็นแหล่งปลูกส้มสายน้ำผึ้งที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของประเทศไทย มากระจายสู่ผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งครั้งนี้ได้ขนส่งและกระจายสู่ผู้บริโภค 3 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ รวมปริมาณ 3 ตัน มูลค่ากว่า 16,800 บาท
                นางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำส้มสายน้ำผึ้งคัดเกรด คุณภาพดี รสชาติดี อร่อยหวานอมเปรี้ยว ชื่นใจ ที่เป็นเอกลักษณ์ รวมจำนวน 1,250 กิโลกรัม มาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อช่วยกระจายผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าสู่ผู้บริโภคโดยตรง และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการเชื่อมโยงเครือข่ายให้เข้มแข็งแก่ขบวนการสหกรณ์ เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ที่มีคุณภาพ ราคาถูกเพื่อลดค่าครองชีพแก่สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนทั่วไปได้บริโภคสินค้าสหกรณ์คุณภาพดี ทั้งยังได้อุดหนุนผลผลิตเกษตรกรไทย ช่วยให้สมาชิกมีรายได้จากการขายสินค้าเกษตร ผ่านการบริหารจัดการโดยกระบวนการสหกรณ์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!