นครสวรรค์-โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏฯจัดประกวดร้องเพลงเพื่อพ่อ ฉลองครบรอบ 50 ปี

นครสวรรค์-โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏฯจัดประกวดร้องเพลงเพื่อพ่อ ฉลองครบรอบ 50 ปี

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             ผศ.ดร.มงคล ศัยยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ เปิดเผยว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมครบรอบ 50 ปีโรงเรียนสาธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 5 ทศวรรษอภิวัฒน์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่ท้องถิ่นไทย โดยจัดให้มีการประกวดขับร้องเพลงในบทเพลงเพื่อพ่อ ระดับประถมศึกษาและเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษา เพื่อเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์ให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักและซาบซึ้งในพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาบพิตร
             โดยมีกำหนดการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ (ม.ใน)รางวัลชนะเลิศ 4 รางวัล รับถ้วยรางวัลจาก นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 4 รางวัล รับถ้วยรางวัลจาก นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท
              รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 4 รางวัล รับถ้วยรางวัลจาก ผศ.ดร.ไชยรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลชมเชย 28 รางวัล รับโล่จาก ผศ.ดร.มงคล ศัยยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
             สำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งข้น นายปิติ ลิ้มเจริญ นายสุเมธ องอาจลิ้ม นายอิศรพงษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา จึงขอเชิญชวนโรงเรียนต่างๆ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดในระดับต่างๆ ตามวันเวลาดังกล่าว สนใจสอบถามได้ที่โรงเรียนในเวลาราชการ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!