บุรีรัมย์-เดินหน้าพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำลำห้วยชุมเห็ด

บุรีรัมย์-เดินหน้าพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำลำห้วยชุมเห็ด

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน  

              เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 31 มกราคม 2567 นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำลำห้วยชุมเห็ด ตำบลขุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายกเทศมนตรีตำบลชุมเห็ด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิสาณ ตำบลบ้านยาง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่เข้าร่วมประชุม
              นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำลำห้วยชุมเห็ด ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังวัดบุรีรัมย์ เป็นโครงกรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จึงต้องมีการประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อกำหนดเเผนการดำเนินการในแต่ละเดือนให้เป็นรูปธรรมและต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2567 ช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2567 เป็นการดำเนินการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม และสร้างกลุ่มชุมชนอาสาสมัครริมลำห้วยชุมเห็ดเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้ดูแลลำห้วยชุมเห็ดร่วมกับเทศบาลเมืองชุมเห็ด ทำให้รูปแบบการบริหารจัดการมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
               นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ได้แก่ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ บริเวณแหล่งน้ำลำห้วยชุมเห็ด หมู่ที่ 4บ้านตราดตรวน ตำบลชุมเห็ด โดยมีกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช การปลูกต้นไม่เพิ่มปริมาณต้นไม้ริมคลองให้มีจำนวนมากขึ้นและสวยงาม โดยการดำเนินงานในช่วงเดือนธันวาคม 2566 – มกราคม 2567 ได้กำจัดวัชพืชและผักตบชวา รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 ตัน ระยะความยาวคลอง 2.1 กิโลเมตร ทำให้แหล่งน้ำลำห้วยชุมเห็ดใสสะอาดขึ้น ภูมิทัศน์บริเวณลำห้วยชุมเห็ดสวยงามมากขึ้น
                สำหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เทศบาลเมืองชุมเห็ด ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กและกำแพงกันดิน โดยให้ทางเทศบาลเมืองชุมเห็ดได้ปรับพื้นที่สร้างขอบเขตการดำเนินการ ผิวจราจรจะทำกว้าง 6 เมตร ด้านในที่ติดกับหมู่บ้านจะทำเป็นท่อระบายน้ำ 60 เซนติเมตร ทางเท้า 1 เมตร ติดกับตัวลำห้วยทำกำแพงกันดินมีขอบคันหิน ศ.ส.ล. สูงจากพื้นถนนประมาณ 40 เซนติเมตร เพื่อป้องกันรถตกลงไป และมีทางวิ่งริมลำห้วย มีบางช่วงที่มีพื้นที่กว้างระยะทางประมาณ 500-600 เมตร โดยจะสร้างทางวิ่งกว้างประมาณ 2.5 เมตร ทั้งนี้ ต้องให้เทศบาลเมืองชุมเห็ดสำรวจข้อเท็จจริงสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้ร่วมกันอย่างสมบูรณ์ ในอนาคต

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!