บุรีรัมย์-จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

บุรีรัมย์-จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

              วันที่ 28 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายปิยะ ปิจนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางพิชชาวริน ชนะคุ้ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ นางแสงเพชร ลำไธสง วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการและ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี เป็นจำนวนมาก
              ทั้งนี้ ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 26/2566 มติที่ 746/2566 เห็นชอบกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดขึ้น ในวันที่ 28 มกราคม 2567 ณ วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองด้วยการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตประจำวัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!