กาญจนบุรี-คัดเลือก”ผู้ใหญ่บ้าน”รับแหนบทองคำ..

กาญจนบุรี-คัดเลือก”ผู้ใหญ่บ้าน”รับแหนบทองคำ..

ภาพ-ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

คณะกรรมการคัดเลือก”กำนันผู้ใหญ่บ้าน”แหนบทองคำปี67 ลงพื้นทีต.ช่องสะเดาอ.เมืองฯได้มีการพิจารณา”กำนัน”และ ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย คัดเลือก”ผู้ใหญ่บ้าน”รับแหนบทองคำ..

             เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 27 มกราคม 2567 นายทรัฑ. เหลืองสะอาด ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี รายงานถึงการลงพื้นที่ของคณะกรรมการประเมินผลงานกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม”แหนบทองคำ”ปี2567จังหวัดกาญจนบุรีว่า เมื่อวันที่ 2 ม.ค.67ในเวลา 14.00 น .นายรณภพ. เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประเมินกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2567 พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่ ยอดเยี่ยม ประจำปี 2567
            ประกอบด้วย นายทรัฑ. เหลืองสะอาด ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี พ.ต.ท.เทิดศักดิ หาญณรงค์ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี นางเอมอร. บุตรแสนดี ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายศุภกรณ์ แนนไธสง. ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี นายนครไชย สิงห์กลิ่นขจร. ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี และนายเอกศักดิ เศรษฐพิศาล. จ่าจังหวัดกาญจนบุรี เลขานุการคณะกรรมการฯ นายภัทร์ติพงษ์ เหลืองทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ. นายศิวโรฒ จิตนิยม ผู้ทรงคุณวุฒิ นายอิทธิพงษ์. ชื่นพิศาล ผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่ตำบลช่องสะเดา ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
             เพื่อตรวจประเมินผลงานนายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนันตำบลช่องสะเดา ที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี ส่งผลงานเพื่อพิจารณาเข้ารับรางวัล กำนันยอดเยี่ยม (แหนบทองคำ) ประจำปี 2567 โดยมีนายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี นายนิติกร แสงทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวปภัสร์ลภัส แดงกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน กลุ่มสตรี คณะกรรมกาาหมู่บ้าน อสม. พี่น้องประชาชนตำบลช่องสะเดา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ
            นายทรัฑ เหลืองสะอาด ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี. ได้กล่าวว่า กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีการคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่ ยอดเยี่ยม(แหนบทองคำ)เป็นประจำทุกประจำปี โดยมีหลักการคัดเลือก วีดจากบทบาทหน้าที่การทำงานตลอดทั้งปีมี 6 ด้านดังนี้ 1.ด้านการอำนวยการ 2.ด้านปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 3.ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน 4.ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ 5 ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 6. ด้านการศึกษาและวัฒนวัฒน์ และอื่นๆให้คณะกรรมการมาเป็นข้อซักถามในการประเมินและพิจารณา ซึ่งนายวสันต์ สนจิรัตน์กำนันต.ช่องสะเดา ได้ตอบคำถามให้คณะกรรมการฯฟัง ก็เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง
              ในเรื่องเดียวกันนี้. นายทรัฑ เหลืองสะอาด ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า. ก่อนหน้านี้ ในเวลา 09.00 น.คณะกรรมการฯชุดนี้เดินทางไปที่ตำบลหนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย เพื่อประเมินผลงาน นายอนุวัตร วรวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 บ้านหินแด้น ต.หนองไผ่ ที่ศาลาการเปรียญวัดพระแท่นลำภาชี ต.หนองไผ่ ที่อำเภอด่านมะขายเตี้ย ส่งเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เข้ารับแหนบทองคำ “ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น”ประจำปี 2567 นี้ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!