ลำปาง-มทบ.32 เปิดพื้นที่สำหรับบูรณาการทัศนศึกษา พัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ลำปาง-มทบ.32 เปิดพื้นที่สำหรับบูรณาการทัศนศึกษา พัฒนาผู้เรียน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ภาพ-ข่าว:พรปวีณ์ สุรินทร์มงคล

             พลตรี พรชัย นพรัตน์ มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มทบ.32 (ชุดที่ 2) และวิทยากร/มัคคุเทศก์บ้านป่องนัก ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี และคณาจารย์ โอกาสจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บูรณาการทัศนศึกษาให้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 รวมจำนวน 229 คน
             โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเรียนการสอนมีมาตรการและแนวทางยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาโดยนำลูกเสือออกบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างทักษะชีวิต พัฒนาผู้เรียน ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่นได้ พร้อมนี้ให้บูรณาการเข้ากับวิชาในทุกกลุ่มสาระได้ด้วย
             โดยแบ่งกลุ่มเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานบ้านป่องนัก เพื่อศึกษาเรียนรู้ ความสำคัญทางประวัติศาสตร์, ฐานอาคารสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หลุมหลบภัย, ฐานข่วงเม็ง ลานประกอบพิธีสถาปนาเจ้าผู้ครองนครลำปาง , ฐานศาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี จากการจัดกิจกรรมส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ มีประสบการณ์ เป็นจิตอาสาพร้อมเสียสละทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึก ความอดทน ฝึกฝนตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!