นครปฐม-มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมงานส่งเสริมนักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม

นครปฐม-มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมงานส่งเสริมนักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม

ภาพ-ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน
บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธี Grand Opening โครงการ Lions International Youth Camp and Exchange Thailand & Denmark & Europe 2024

              ในวันที่ 25 มกราคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี และ ดร.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมพิธี Grand Opening โครงการ Lions International Youth Camp and Exchange Thailand & Denmark & Europe 2024
              โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม เป็นยุวทูตเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล โดยมีไลออน สมจันทร์ จินดามณีโรจน์ ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310E เป็นผู้รายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องกิจกรรมอาจารย์ ศษ 3209 อาคาร ศึกษาศาสตร์ 3 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยา เขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!