“ประมวล”จี้ รองนายกฯ แก้ปัญหาแมลงศัตรูมะพร้าว จัดสรรที่ทำกินให้ชาวบ้านในเขตนิคมสหกรณ์ และสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังใน 4 ตำบล

“ประมวล”จี้ รองนายกฯ แก้ปัญหาแมลงศัตรูมะพร้าว จัดสรรที่ทำกินให้ชาวบ้านในเขตนิคมสหกรณ์ และสร้างเขื่อนกันตลิ่งพังใน 4 ตำบล

ภาพ-ข่าว:.พิสิษฐ์ รื่นเกษม

             วันที่ 25 ม.ค.2567 นายประมวล พงศ์ถาวราเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ นำเรื่องร้องเรียนจาก พี่น้องประชาชนชาวสวนมะพร้าว ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักมาหารือต่อสภา เพื่อผ่านไปถึงรองนายกรัฐมนตรี นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า พี่น้องชาวสวนมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับความเดือดร้อนอย่างรุนแรงจากแมลงดำหนาม และหนอนหัวดำ เข้ากัดกินทำลายใบมะพร้าว ทำให้ต้นมะพร้าวยืนแห้งตาย สร้างความเสียหายอย่างหนัก ตนได้นำเรื่องนี้เข้าหารือในสภา แต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

             จึงอยากให้รองนายกฯ ได้รีบสั่งการแก้ปัญหานี้โดยเร่งด่วนและ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่อาศัยในเขตนิคมสหกรณ์บางสะพาน และที่อาศัยในเขตนิคมสหกรณ์ทั่วประเทศ ต่างได้รับความเดือดร้อนเรื่องสิทธิ ที่ทำกิน จึงขอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินการออกพระราชบัญญัติจัดสรรที่ทำกิน เพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 และขอให้รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานนโยบายที่ดินแห่งชาติ ดำเนินการเพิกถอนป่าสงวน เพื่อให้กรมส่งเสริมสหกรณ์สามารถออกเอกสารสิทธิ์ กสน.3 กสน. 5 และเพื่อออกโฉนดต่อไป

             เรื่องที่ 3 ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ฝั่งคลองบางสะพาน ตั้งแต่ ต.กำเนิดนพคุณ ต.พงศ์ประศาสน์ ต.ร่อนทอง ต.ทองมงคล ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง ทำให้บ้านเรือนพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหาย จึงอยากให้กรมชลประทาน และกรมโยธาธิการ ผังเมือง เข้าไปดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวให้พี่น้องประชาชนอย่างรีบด่วนด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!