กาญจนบุรี-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอท่าม่วง

กาญจนบุรี-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอท่าม่วง

ภาพ-ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

            เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 23 มกราคม 2567 ณ.บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายอุทัย ขันทอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานสถานการณ์และการช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมด้วย นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายวาทิต มาไพศาลสิน รักษาราชการแทนนายอำเภอท่าม่วง หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา 904 เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วมพิธีฯ
            จากเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ที่บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ได้เกิดอัคคีภัยขึ้น ส่งผลให้ทรัพย์สินและบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 1 หลังคาเรือน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 4 ราย โดยที่ว่าการอำเภอท่าม่วง และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
           พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย จึงได้มอบหมายให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ รวมทั้งได้มอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค-บริโภค เครื่องครัว เครื่องนอน แก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!