ประจวบคีรีขันธ์-หลายฝ่ายร่วมประชุมแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำประปา 2 อำเภอ

ประจวบคีรีขันธ์-หลายฝ่ายร่วมประชุมแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำประปา 2 อำเภอ

ภาพ-ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

               วันที่ 23 กรกฎาคม 2567ณ.ศาลาเฉลิมพระเกียรติหมู่ 3 ตำบลช้างแรกอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายนิมิตร วงษ์จินดานายบางสะพานน้อยเป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาอ่างเก็บน้ำช้างแรกที่ผลิตน้ำประปาจ่ายให้ประชาชน อำเภอบางสะพานน้อยและอำเภอบางสะพานได้ใช้กัน 2 อำเภอ โดยมี นายธิติวัฒน สุดจันทร์ นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก นายพนม ศรีซ่อน อบจ.นายปราโมศย์ ตั้งซุยยัง อบจ.เขตอำเภอบางสะพานน้อย นายทรง ซ้อนสุวรรณ ผู้อำนวยการประส่วนภูมิภาคเขต3 ราชบุรีนายศราวุธ สากล อำนวยการสำนักงานทรัพยยากรน้ำแห่งชาติ ภาค2 นายสุชาติ สุดเสนาะ ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางสะพาน นายนันทปรีชาคำทอง สมาชิกสภาเกษตรกรเขต 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยองค์การส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนกว่า100 คนร่วมประชุมหาทางแก้ไขอ่างเก็บน้ำช้างแรกเพื่อผลิตน้ำประปาให้ประชาชน ขาดแคลน
               เมื่อปี 2566 เกิดภัยแล้งฝนทิ้งช่วงหลายเดือนทำให้อ่างเก็บน้ำช้างแรกแห้งและไม่สามารถผลิตน้ำประปาจ่ายให้ทั้งสองอำเภอได้ทำให้ประชาชนเจ้าของพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อยเดือดร้อนทั้งที่อ่างเก็บน้ำช้างแรกไม่มีน้ำผลิตน้ำประปาจึงได้เรียกประชุมหลายหน่วยงานเพื่อหาทางแก้ไขทั้งอ่างเก็บน้ำและน้ำประปาที่จ่ายให้อำเภอบางสะพานและอำเภอบางสะพานน้อยไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน
              นายนันทปรีชา คำทอง กล่าวว่า ชาวบ้านในตำบลช่างแรกซึ่งเราใช้อยู่ได้เพียงประมาณ 13 เปอร์เซ็นต์ จากน้ำทั้งหมดนำน้ำไปใช้ที่อำเภออื่น ทำให้คนในพื้นอำเภอบางสะพานน้อยโดยเฉพาะตำบลช้างแรกพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำที่เกิดการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งในที่ประชุมครั้งนี้โดยให้สำนักงานการประปาดำเนินการติดตั้งวาล์วเปิดปิดน้ำระหว่างอำเภอบางสะพานกับอำเภอบางสะพานน้อยเมื่อปริวาสปริมาณน้ำในอ่างเหลือ 50% ให้ปิดวาล์วน้ำงดจ่ายให้อำเภอบางสะพานทันทีและหามาตรการการประปาส่วนภูมิภาคควรจัดหาแหล่งน้ำสำรอง และขุดลอกก้นอ่างที่เก็บให้มีการบรรจุน้ำให้มากขึ้น ร่วมกับท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร
               เพราะว่าเวลาวิกฤตการณ์น้ำเราไม่มีแหล่งน้ำสำรองให้ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลข้างอ่างเก็บน้ำ ที่จะดำเนินการหาน้ำเข้ามาสู่อ่างเก็บน้ำช้างแรกและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือให้มีการจัดตั้งคณกรรมการอ่างเก็บน้ำจากทุกภาคส่วนภาคส่วนราชการภาคส่วนของประชาชนภาคเอกชน เพื่อการศึกษาและทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการบริหารน้ำรวมกัน ทั้งการประปาส่วนภูมิภาคเองก็รับหลักการนี้กันไปในการประชุมครั้งนี้ แล้วเมื่อตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำเสร็จเรียบร้อยคงต้องประชุมกันอีกครั้งนายนันทปรีชา คำทองผู้ประสานงานประชุมในครั้งนี้ กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!