กาญจนบุรี-รองผู้ว่าฯพร้อมกรรมการฯลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือก”กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น”เพื่อรับรางวัลแนบทองคำ

กาญจนบุรี-รองผู้ว่าฯพร้อมกรรมการฯลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือก”กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น”เพื่อรับรางวัลแนบทองคำ

ภาพ-ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

                   เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 นายรณภพ เวียงสิมมา. รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินผลงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2567 พร้อมด้วย นายทรัฑ เหลืองสะอาด ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี นายอิทธิพงษ์ ชื่นพิศาล ผู้ทรงคุณวุฒิ. นายภัทร์ติพงษ์ เหลืองทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ นายศิวโรฒ. จิตนิยม ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ต.ท.เทิดศักดิ์ หาญณรงค์ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี นางเอมอร. บุตรแสนดี ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายนครไชย สิงห์ขจร ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี นายศุภกรณ์. แนนไธสง ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ละนายเอกศักดิ์. เศรษฐพิศาล. จ่าจังหวัดกาญจนบุรี เดินทางมาที่หอประชุมที่ทำการกำนันตำบลหนองประดู่ หมู่ 8 ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เพื่อตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรับรางวัลประจำปี 2567
                ซึ่งในวันนี้ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานของนายศักดิ์ชาย ปุยสมุทร กำนันตำบลหนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี โดย นายวิชัย. ปัทมวิภาค. นายอำเภอเลาขวัญ ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกตำบล กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาขุมชนต.หนองประดู่ และนายเตือน ทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มาร่วมเป็นเกียรติด้วย รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองประดู่และใกล้เคียง เข้าร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก
                นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการประเมินฯนี้ทราบว่า ทางจังหวัดฯได้ดำเนินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพิจารณารางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จังหวัดกาญจนบุรีมีการเสนอชื่อกำนันฯเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลประจำปี 2467 จำนวน 3 คน และพิจารณาผลงานกำนันตำบลหนองประดู่นี้เป็นท่านแรก จึงขอเป็นกำลังใจให้และให้แสดงผลงานจากการรับการประเมินครั้งนี้อย่างเต็มที่
               ต่อจากนั้น คณะกรรมการประเมินฯ ได้ซักถามแนวทางการดำเนินการของนายศักดิ์ชาย ปุยสมุทร กำนันต.หนองประดู่ ในหลายๆด้านเช่น แรวทางการพัฒนาตำบล หมู่บ้าน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ การแก้ไขปัญหาคาามยากจนและหนี้สิน รวมทั้งการสร้างควา เข้าในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรวงเป็นประมุข รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ซึ่งนายศักดิ์ชัย ปุยสมุทร ได้ตอบข้อซักถามพร้อมนำเสนอผลงานแก่คณะกรรมการฯได้เป็นอย่างดี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!