ศรีสะเกษ-รณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน

ศรีสะเกษ-รณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน

ภาพ-ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

                เมื่อวันที่ 21 ม.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหน้า ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การมอบหมวกนิรภัย การรณรงค์นำคนข้ามทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี และการปล่อยขบวนรณรงค์ รถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัย 100 % โดยมี นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาว จ.ศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
                นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ กำหนดให้วันที่ 21 มกราคม ของทุกปี เป็น “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้ กระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความตระหนักและรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ หยุดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และไม่ให้เกิดเหตุการณ์รถชนคนข้ามทางม้าลายเกิดขึ้นซ้ำอีก รวมทั้งเพื่อกระตุ้นเตือนสร้างความตระหนักให้มีจิตสำนึกรักความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน มีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!