ชุมพร-จัดกิจกรรมเนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน

ชุมพร-จัดกิจกรรมเนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวเฉพาะกิจ

            วันนี้ (21 ม.ค.67) เวลา 10.00 น. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คณะครู นักเรียน และภาคประชาสังคม เครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนทุกหน่วยงาน ร่วมทำกิจกรรมเนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี 2567 เพื่อร่วมกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย ณ บริเวณจุดข้ามถนน หน้าโรงเรียนศรียาภัย ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
           ทั้งนี้ ครม.มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 กำหนดให้วันที่ 21 มกราคมของทุกปีเป็น “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เสนอ เพื่อหยุดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและไม่ให้เกิดเหตุการณ์รถชนคนข้ามทางม้าลายเกิดขึ้นซ้ำอีก และเพื่อกระตุ้นเตือน สร้างความตระหนักให้ประชาชนมีจิตสำนึกรักความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน ทุกเพศ ทุกวัย และผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท ตลอดจนส่งเสริมและสร้างการรับรู้ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย มีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยกำชับให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทาง มาตรการ การจัดกิจกรรมในการดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุให้มีความชัดเจน จริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะมาตรฐานในการปฏิบัติและความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่รัฐ ในการจับกุมหรือการลงโทษผู้กระทำผิด หรือกระทำผิดซ้ำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและยังให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ เพื่อให้อุบัติเหตุและการสูญเสียทางถนนลดลงได้อย่างเป็นรูปธรรม
            สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ตีเส้นบนทางม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียนศรียาภัย พร้อมกับนำนักเรียน เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทำสัญลักษณ์ชูมือขวาแล้วข้ามถนน เพื่อเป็นการสร้างกระแสการรับรู้และสร้างความปลอดภัยทางถนน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!