นครสวรรค์-สโมสรไลออนส์สี่แคว จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ รับเสด็จ เยี่ยมผู้ใหญ่ ซื้อเครื่องช่วยหัวใจ

นครสวรรค์-สโมสรไลออนส์สี่แคว จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ รับเสด็จ เยี่ยมผู้ใหญ่ ซื้อเครื่องช่วยหัวใจ

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

              ไลออนส์ ชญาภา สุสมบูรณ์ นายกสโมสรไลออนส์ สี่แควนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ทางสโมสรจัดกิจกรรมหลากหลายช่วงปีใหม่ กิจกรรมแรกคือ เยี่ยมผู้ใหญ่ ไลออนส์ ชโลมใจ กัลยาณมิตรและ ไลออนส์ สุมาลี พันธุ์พฤทธิ์ ไลออนส์ ธัญประภา สัจจะประภา นายกฯก่อตั้ง นำทีมโดยนายกสโมสรฯ ไลออนส์ ณปภัช อัตตนนท์ ไลออนส์ ณัทกร ธนตระกลศรี ไลออนส์ ลัดดา พุทธัง ไลออนส์ ศุภานัน มากกมลธรรม พร้อมด้วยสมาชิก อีกหลายราย เช่น ไลออนส์ ศรีจิตต์ ประสิทธิเมตต์ ไลออนส์ สุจิรา ภู่พัฒนกุล ไลออนส์ วลัยชลา อภิญญาวาท ไลออนส์ โสภารัตน์ ประพนธ์ศิลป์ ไลออนส์ ธัญธร และ Spouse ดีเด่นคุณกรธัช อัตตนนท์ เป็นตัวแทนสมาชิกทั้งหมด เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 เพื่อเป็นกำลังใจให้สุขภาพแข็งแรงและเป็นกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์แสดงความห่วงใยรักใคร่กัน
             กิจกรรมต่อมา คือ สโมสรไลออนส์สี่แควร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่18 มกราคม2567 ด้วยสำนึกในมหากรุณาธิคุณ นำโดย นายกสโมสรไลออนส์สี่แคว ไลออนส์ ชญาภา สุสมบูรณ์ ในฐานะผู้มีอุปการคุณต่อกาชาดจังหวัดนครสวรรค์ได้รับเชิญให้เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
            เนื่องในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่เข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36ครั้ง และ 108 ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ไลออนส์ พญ. ปรานี เลิศวิริยะกุล ไลออนส์ สุดารัตน์ ศิวสิริการุณย์ ผู้มีส่วนร่วม 3000 คน
             กิจกรรมต่อมา แห่งปี 2567 คือ ความภูมิใจของสโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ ได้รับแจ้งจาก LCIF ว่าในที่ประชุมบอร์ด LCIF ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ได้อนุมัติ เงินสนับสนุนให้โครงการบริการชุมชน ทั้ง 7 โครงการจากประเทศไทย รวมเป็นเงิน 296,073 เหรียญสหรัฐ และ กิจกรรม 1 ในนั้น สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ได้รับเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยพยุงหัวใจ ให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 82,031 ดอลล่าร์ 75 เปอร์เซ็น ซึ่งสโมสรไลออนส์สี่แควได้ดำเนินการรับบริจาคเงินสมทบอีก 25 เปอร์เซนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
            โดยกิจกรรมนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีบริหาร2565-2566 ไลออนส์ ณปภัช อัตตนนท์ เป็นนายกสโมสรฯจนกระทั่งมาถึงปีบริหาร2566-2567 นายกฯชญาภา สุสมบูรณ์ ยินดีกับประชาชนชาวนครสวรรค์ที่จะได้รับเครื่องช่วยพยุงหัวใจและปอดมาเพื่อดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นการบริการจากสโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ งบประมาณ LCIF 82,031 ดอลล่าร์75 เปอร์เซ็น ส. สี่แควสมทบอีก 25% “ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารฯและสมาชิกทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจจนงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทุกกิจกรรม” นายกสโมสรฯกล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!