ร้อยเอ็ด-อำเภอเชียงขวัญจัดงานประเพณี“บุญคูณลาน สืบสานประเพณี ของดีเชียงขวัญ“

ร้อยเอ็ด-อำเภอเชียงขวัญจัดงานประเพณี“บุญคูณลาน สืบสานประเพณี ของดีเชียงขวัญ“

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

              วันนี้ (19 ม.ค.67) เวลา 10.00 น. ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานประเพณี “บุญคูณลาน สืบสานประเพณี ของดีเชียงขวัญ“ ประจำปี 2567 โดยมี นายปรัตถกร บุสาวรรณกร นายอำเภอเชียงขวัญ พร้อมด้วย ดร.ฉลาด ขามช่วง สส.ร้อยเอ็ด เขต 2 ,นายเศกสิทธ์ ไวนิยมพงศ์ นายก อบจ.ร้อยเอ็ด ,สมาชิก สภา อบจ.ร้อยเอ็ด ,หัวส่วนราชการ ,ข้าราชการ ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ,พี่น้องชาวอำเภอเชียงขวัญ และอำเภอใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีเปิด
            งานประเพณีบุญคูณลาน ซึ่งเป็นประเพณีที่มีความสำคัญกับวิถีชีวิตของชาวนาไทย เนื่องจากบุญคูณลานเป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำบุญสักการะพระแม่โพสพ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าจะช่วยให้ข้าวที่ปลูกมีความเจริญงอกงามและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างอุดมสมบูรณ์
            โดยจะจัดขึ้นเมื่อถึงเดือนยี่ หรือเดือนที่ 1 คือ เดือนมกราคมของทุกปี และการจัดงานประเพณีบุญคูณลานในครั้งนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของทุกๆภาคส่วน อันนำมาซึ่งความสามัคคีของคนในพื้นที่ จึงเป็นประเพณีอันดีงาม ควรที่จะอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน อำเภอเชียงขวัญ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของประเพณี “บุญคูณลาน” จึงยังคงสืบสาน อนุรักษ์และจัดงานประเพณีต่อเนื่องกันมาโดยตลอด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!