ปทุมธานี-ประธานศาลฎีกาเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ 72 ปี

ปทุมธานี-ประธานศาลฎีกาเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ 72 ปี

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดปทุมธานี

                วันที่ 26 มกราคม 2567 นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ 72 ปี โดยมีนายเผดิม เพ็ชรกูล อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางดวงใจ สิงหนาท นายสมชาย ทองสีมัน และนายกีรติ กีรติยุติ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้การต้อนรับ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ถนนกำแพงเพชร กรุงเทพมหานคร
              ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เดิมชื่อว่า ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พุทธศักราช 2494 และได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ดำเนินการศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางในวันที่ 28 มกราคม 2495 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2495 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจึงถือวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถือวันที่ 28 มกราคม 2495 เป็นจุดกำเนิดสู่ระบบการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนรวมถึงเยียวยาผู้เสียหายอย่างเหมาะสม นับจนถึงบัดนี้เป็นเวลากว่า 72 ปี
             งานวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ 72 ปี ในปีนี้ นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธี โดยเริ่มต้นด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 73 รูป พิธีสมโภชพระพุทธมหานวนาคปฏิมากร พิธีสักการะศาลพระภูมิบริเวณด้านหน้าอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รวมทั้งเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพตุลาการและผู้พิพากษาสมทบที่ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางยังได้จัดนิทรรศการทางวิชาการและแสดงผลงานของเด็กและเยาวชนจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลางรวมถึงศาลเยาวชนและครอบครัวในจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมส่งผลงาน
             สำหรับผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้รับเกียรติจากประธานศาลอุทธรณ์ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวในจังหวัดใกล้เคียง ผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบ รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!