ปราจีนบุรี-อบต.นนทรีย์จัดวันเด็กคึกคักสนุกสนาน..

ปราจีนบุรี-อบต.นนทรีย์จัดวันเด็กคึกคักสนุกสนาน..

ภาพ-ข่าว:มานิตย์ – วุฒิ

          เมื่อวันที่ 13 มค 67 ณ ลานเอนกประสงค์ ข้าง อบต นนทรี ต นนทรี อ กบินทร์บุรี จ ปราจีนบุรี นายเถี้ยว พันชำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ของตำบลนนทรี โดย นายวรวัฒน์ พลากุลมณฑล สมาชิกสภาจังหวัดปราจีนบุรี เขตอำเภอกบินทร์บุรี นส ศรินทิพย์ บุตรเนียร มาแทน ดร สฤษดิ์ บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 3 จังหวัดปราจีนบุรี นายธนกร สุริยธนธร กำนันตำบลนนทรี นายธนิสร เมธาโชติพิพัฒน์ ผู้อำนวย รพสต นนทรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ทั้ง 16 เขต ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ทั้ง 16 หมู่บ้าน คณะครูนักเรียนสถานศึกษาในเขตตำบลนนทรีและใกล้เคียง ผู้ปกครองนำเด็กเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,500 คน
           ส.ต.ต ณรงค์สิทธิ์ รังษี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี กล่าวรายงาน ด้วยวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ของทุกปี กำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดี มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล้าแสดงออกและมีสุขภาพที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ/อารมภ์ สังคมและสติปัญญา
            นายเถี้ยว พันชำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ เราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ว่าเขาเหล่านั้นจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคม และจะเป็นผู้รับผิดชอบ ในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าสืบเป็นชาติต่อไปในอนาคต และเชื่อว่า กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้ จะทำให้เด็กและเยาวชน ได้รับความรักความอบอุ่น ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ และจะทำให้เด็กรู้สึกตระหนัก ถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ในโอกาสต่อไป และขอขอบพระคุณกรรมการดำเนินการจัดงาน ผู้มีอุปการะคุณที่ให้การสนับสนุน การจัดงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้
            กิจกรรมภายในงาน มีการแสดงของเด็กนักเรียน รร นนทรีวิทยาคมฯลฯ หน่วยทหารจาก ร 2 พัน 1 รอ ป 2 พัน 2 รอ มาร่วมกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดปราจีนบุรี ได้มาร่วมจัดกิจกรรม โยนลูกบอล เก้าอี้ดนตรี นำรถไฟเที่ยวเยี่ยมชมงาน บริษัท ห้างร้านเกือบร้อยร้านร่วมนำสิ่งของมาแจกร่วมกิจกรรมกับเด็กๆ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อาหารเครื่องดื่ม คณะสมาชิกสภา อบต บริการ อารหาร เครื่องดื่ม ดร สฤษดิ์ บุตร สส นำรถโมบายบริการก๋วยเตี๋ยว เครื่องดื่มตลอดงาน อย่างไรก็ตาม ในการกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการรับประทานร่วมกับผู้ปกครอง ผู้มีอุปการะคุณ ก่อนกลับยังแจกขนมเครื่องดื่มได้ติดมือกลับบ้านทุกคน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!