บุรีรัมย์-จัดงานประเพณีดอกฝ้ายคำบานที่เฉลิมพระเกียรติ

บุรีรัมย์-จัดงานประเพณีดอกฝ้ายคำบานที่เฉลิมพระเกียรติ

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 17.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีดอกฝ้ายคำบานที่เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2567 โดยมี นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ , นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ , นายเกรียงศักดิ์ สมจิต ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ , นางแสงเพชร ลำไธสง วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ , นายศักดิ์กรินทร์ คูณประโคน นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ , หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
             ทั้งนี้ อำเภอเฉลิมพระเกียรติกำหนดจัดขึ้นตามโครงการ 1 อำเภอ 1 งานประเพณี โดยที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์เป็นดินแดนอารยธรรมขอมโบราณ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ ปราสาทพนมรุ้ง โดยบริเวณดังกล่าวมีต้นฝ้ายคำ (ดอกสุพรรณิการ์) เป็นจำนวนมากซึ่งจะออกดอกบานในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นสีเหลืองอร่ามทำให้ดอกฝ้ายคำเป็นดอกไม้ที่เคียงคู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอเฉลิมพระ เกียรติมาอย่างยาวนาน
               การจัดงานประเพณีดอกฝ้ายคำบานที่เฉลิมพระเกียรติ ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน ก่อเกิดเป็นเรื่องราวและคุณค่าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดความเป็นประทับใจสำหรับผู้มาท่องเที่ยว ซึ่งการจัดงานในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2567 โดยมีสินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์ โอทอป ห้าดาว อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอาหารพื้นถิ่นให้เลือก ชม ชิม ช้อป หลากหลายตลอดงาน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!