นครปฐม-“วัดไผ่ล้อม”จัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ

นครปฐม-“วัดไผ่ล้อม”จัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ

ภาพ-ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน/คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน

             วันอังคารที่ 5ธันวาคม2566เวลา 09.00 น. วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม วัดไผ่ล้อมจัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาส”วันชาติ” วันพ่อแห่งชาติ”และวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา” 5 ธันวาคม 2566เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ
             โดยมี พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน)เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เป็นองค์ประธานจัดพิธี ซึ่งมีนางเบญจวรรณ ริทเทอร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ตัดปอยผมนาค พร้อมด้วย นายสมชาติ สาลีพัฒนา (เฮียเงี๊ยบ)เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ นางสุวรรณา เห็นศิริสกุล นางสาวอุทุมพร เห็นศิริสกุล ร่วมเป็นเจ้าภาพ ถวายผ้าไตรจีวร เครื่องอัฐบริขารอุปสมบท และญาติผู้เข้าโครงการฯในครั้งนี้ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ พร้อมกับ คณะศิษยานุศิษย์ หลวงพ่อพูล และหลวงพี่น้ำฝน ที่ต่างมีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีโอกาสได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญ ถวายเป็นพระราชกุศล โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ 5 ธันวาคม 2566
              และเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้และน้อมอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน และเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์  การจัดโครงการ อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯจะยัง ประโยชน์ให้เกิดแก่กุลบุตรที่มีจิตจงรักภักดีใน 3  สถาบันหลักได้เข้ามาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ในบวรพระพุทธศาสนาและร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจอบรมกายวาจาใจให้สงบเรียบร้อยด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ เจริญจิตภาวนาตามหลักทรัพย์มา ปกติทานขององค์พระสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
              อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน เพียรรำลึกถึงบูรพระมหากษัตริย์ อันเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย โดยคณะศิษย์หลวงพ่อพูล คณะศิษยานุศิษย์หลวงพี่น้ำฝน ได้ร่วมกันจัดให้มีพิธีนี้เป็นประจำทุกปี ซึ่งในวันที่5ธันวาคมทุกๆปีจะมีโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ในการร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล เป็นการ บวชฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
             พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ ได้กล่าวว่า วัดไผ่ล้อม จัดอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เป็นประจำทุกปี และในครั้งนี้ก็เช่นกัน มีผู้เข้าสมัครและผ่านการตรวจสอบ ที่จะร่วมโครงการฯจำนวน5รูป (เปรียบเสมือนได้พระเจ้า5พระองค์) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล ในครั้งนี้ รวมทั้งขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพบวชฟรีได้ที่วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้ทุกเดือน หลวงพี่น้ำฝนได้กล่าวไว้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!