เชียงใหม่-ผู้ว่าฯ ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ สืบสานประเพณีโบราณ การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

เชียงใหม่-ผู้ว่าฯ ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ สืบสานประเพณีโบราณ การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ รักษาประเพณีโบราณ สืบทอดสถาบันหลักของชาติให้คงอยู่สืบไป

              วันนี้ (4 ธ.ค. 66) ที่พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิจร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมี พระอาจารย์ปริญญา ฐิตธมฺโม วัดบ้านดง ตำบลหางดง อำเภอหางดง, พระใบฎีกาไกรสร กิตฺติเวที วัดบ้านไคร้ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม, พระครูอดุลสีลกิตติ์ วัดธาตุคำ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นองค์เทศน์ และมีคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมงาน
             โอกาสนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย หน้าโต๊ะหมู่บูชา จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี มีจิตสาธารณะ จำนวน 7 คน
             จากนั้น องค์เทศน์ทั้ง 3 องค์ ได้เริ่มเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก โดยจะเทศน์ทั้งหมด 3 กัณฑ์ ประกอบด้วย กัณฑ์ที่ 10 ลักบรรพ์ กัณฑ์ที่ 11 มหาราช และกัณฑ์ที่ 13 นครกัณฑ์ ซึ่งการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เป็นการถ่ายทอดบทบาทชีวิตพระเวสสันดร ผู้มีความโอบอ้อมอารี บำเพ็ญทานบารมียิ่งใหญ่ในฐานะพระโพธิสัตว์ จัดเป็นเรื่องราวที่มีค่าแก่การศึกษาเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาแก่สังคมในยุคปัจจุบัน โดยเชื่อกันว่าถ้าได้ฟังเทศน์มหาชาติครบ 13 กัณฑ์ และดำเนินชีวิตตามหลักธรรมะที่ท่านประมวลไว้ในพระคัมภีร์ จะได้รับผลดีถึง ๓ ชั้น คือ ชีวิตจะอยู่เย็นเป็นสุข จะมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้า และจะได้พบพระศาสนาของพระศรีอริยเมตตรัยในอนาคต
             ทั้งนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกในวันนี้ เป็นการสืบทอดสถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป ถือเป็นประเพณีโบราณที่จะต้องได้รับการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีงาม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!