ราชบุรี-ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กช. เปิดโครงการคลังข้อสอบออนไลน์

ราชบุรี-ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กช. เปิดโครงการคลังข้อสอบออนไลน์

ภาพ-ข่าว:สุจินต์ นฤภัย (เต้)

             วันที่ 29 พ.ย.66 ที่ศูนย์การเรียนรู้ AEK PARK ค่ายบูรฉัตร ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นางฐิรชญา ศิริรัตนากูล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลังข้อสอบออนไลน์ ติวเสริมเพิ่มพลังสมอง โดยมีรองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง, สมาชิกสมาคมฯ และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมในพิธี
            สำหรับโครงการคลังข้อสอบออนไลน์ ติวเสริมเพิ่มพลังสมอง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ แก่บุตรหลานกำลังพลในสังกัดกรมการทหารช่าง ในการเพิ่มทักษะความรู้ ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการทำข้อสอบ ออนไลน์ความอ่อนตัวในการทำคลังข้อสอบ ให้มีความสนุกเพลิดเพลิน เสริมทักษะทางวิชาการ เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มยิ่งขึ้น
           โดยในพิธีเปิดโครงการฯนางฐิรชญา ศิริรัตนากูล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกฯ ยังได้มอบรางวัลนักเรียนผู้มีผลคะแนนรวมสูงสุด ในรายปักษ์ (15วัน) ตั้งแต่ 15-28 พ.ย.66 โดยรวมคะแนนสูงสุด 4 วิชา ได้แก่วิชาวิทย์, คณิต, อังกฤษ และภาษาไทย จำนวน 3 คน ได้แก่ ด.ญ.ธัญสมร น้อมบุญลือ คะแนนรวม 920 คะแนน, ด.ญ.ณัฐนิชา อุ่นจิตร คะแนนรวม 354 คะแนน และ ด.ญ.กัญญากร สนธิ คะแนนรวม 350 คะแนน นอกจากนี้ได้ยังมอบอาหารกลางวันและเครื่องเขียนให้กับนักเรียนที่มาเข้าร่วมโครงการทุกคนอีกด้ว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!