เชียงใหม่-เทศบาลตำบลเชิงดอย จัดงาน เทศกาลโคมล้านนา ปู่จาผางประทีป หนองบัวพระเจ้าหลวง

เชียงใหม่-เทศบาลตำบลเชิงดอย จัดงาน เทศกาลโคมล้านนา ปู่จาผางประทีป หนองบัวพระเจ้าหลวง

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดเชียงใหม่

                 เทศบาลตำบลเชิงดอย จัดงาน เทศกาลโคมล้านนา ปู่จาผางประทีป หนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปี 2566 มุ่งสืบสานอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณียี่เป็งล้านนาอันดีงาม ระหว่างวันที่ 27 – 31 พฤศจิกายน นี้
                 (27 พ.ย. 66) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลโคมล้านนา ปู่จาผางประทีปหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปี 2566 ตามโครงการประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งเทศบาลตำบลเชิงดอย ได้ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณียี่เป็งล้านนาอันดีงามให้คงอยู่ สร้างความตระหนักให้เกิดความรักความหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม ก่อให้เกิดความภาคภูมีใจในความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน มุ่งหมายที่จะสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นในชุมชน โดยปีนี้ เทศบาลตำบลเชิงดอย ได้มุ่งเน้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวหนองบัวพระเจ้าหลวงที่มีความสำคัญของอำเภอดอยสะเก็ดเป็นอย่างยิ่ง จากคำขวัญของอำเภอดอยสะเก็ดที่ว่า “หนองบัวพระเจ้าหลวง แม่กวงเขื่อนใหญ่ ห้วยฮ่องไคร้ศูนย์ศึกษา ล้วนนานาหัตถกรรม” และมีตำนานมากมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและความเป็นมาของอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
                 โอกาสนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และ นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ได้นำส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมปล่อยโคมไฟ(ลอยฟ้า) เพื่อความเป็นสิริมงคล และปล่อยเคราะห์กรรม ความชั่วร้าย สิ่งเลวร้ายต่าง ๆ ให้ลอยออกไปจากชีวิต ทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามอีกด้วย
ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ อุโมงค์โคมไฟ บริเวณทางเข้าศาลาเก้าเหลี่ยม ยาวกว่า 50 เมตร, การตกแต่งศาลาเก้าเหลี่ยมด้วยโคมไฟล้านนาตระการตา และโคมยักษ์, บริเวณหาดทราย มีการจุดบูชาผางประทีปกว่า 2,000 ดวง, ไฮไลท์ของงานในปีนี้ บริเวณกลางหนองน้ำ มีการตกแต่งรูปพระจันทร์เต็มดวง จำลอง อย่างยิ่งใหญ่ อลังการ และมีการแสดงมหรสพ ตลอดทั้งงาน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!